ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์เมื่อวันอังคารที่ 20 ส.ค.2562 เวลา 09.00 น. นายวิทยา รัตนมณี หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทน นายอำเภอวิเชียรบุรี นายปกรณ์ ตั้งใจตรง เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “อำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่วิเชียรบุรี” ประจำเดือน สิงหาคม 2562ณ.วัดคลองบงเจริญธรรม ม.7 ต.น้ำร้อน อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โดย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน ต.น้ำร้อน อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ กล่าวให้การต้อนรับและมีหน่วยงานเข้าร่วม อธิเช่น กำนันตำบลน้ำร้อน สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวิเชียรบุรี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์สาขาวิเชียรบุรี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์สาขาวิเชียรบุรี วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนพลเรือน ทหาร ตำรวจ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา นายกอบต.น้ำร้อน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ สมาชิก อบต.น้ำร้อน

ร่วมกิจกรรม หน่วยบริการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ มีกิจกรรมการออกหน่วย ดังนี้ การถวายผ้าป่าสามัคคี การออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง คนชรา ผู้พิการ จำนวน 4 ราย มอบทุนการศึกษา จำนวน ๗ ทุนการมอบถุงยังชีพกิ่งกาชาดฯ ให้แก่ผู้ยากไร้ จำนวน 48 ราย หน่วยงานต่างๆ บูรณาการให้บริการประชาชน และช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ฯลฯ ได้ชี้แจงข้อราชการของรัฐบาล จังหวัด อำเภอ ให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

ตะเวนข่าว นสพ.ประชาไท
ศุภเดช ธนูศร รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959