ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เฉลิมเกียรติ “ประชุม กต.ตร.สัญจร  จิตอาสา มาด้วยใจห่วงใยสังคม” เดินหน้าสร้างความเข้าใจแนวทางการทำงานตำรวจยุคใหม่ พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติบัตรแก่กรรมการ กต.ตร.เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม.  ณ หอประชุม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา. จ.พระนครศรีอยุธยา. พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. ประธาน เป็นประธานเปิดงานการประชุม กต.ตร.สัญจร โดยมี  พล.ต.ท.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบช.ภ.1พล.ต.ต.ชัยพร พานิชอัตรา รอง ผบช ภาค1 ติตตาม โครงการ. กต.ตร ภาค1 สัญจรเชิงปฏิบัติการ กต.ตร. จิตอาสา มาด้วยใจห่วงใยสังคม. โดยมี พล.ต.ต สมหมาย. ประสิทธิ์. ผบก.ภจ.ว พระนครศรีอยุธยา  ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์  ประธานสภาวัฒนธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. และ ดร.ณรงค์. มีฐานะ. และข้าราชการตำรวจ. กต.ตร.ภาคประชาชน ที่ร่วมโครงการ รวม 1,173 คน ให้การต้อนรับโดยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานของ กต.ตร. ทั้ง 9 จังหวัด ในสังกัดภูธร ภาค 1 ซึ่ง ปฏิบัติงานร่วมกันกับตำรวจ  รวม 6 ด้าน  การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมด้านรักษาความสงบ. ด้านความปลอดภัยของประชาชน ด้านป้องกันการปราบปรามยาเสพติด สาธรณะสมบัติรวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนและด้านการจราจร รวมทั้งสำหรับสนุน และส่งเสริมการทำงานของตำรวจ ให้เกิดประสิทธิภาพ และสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมโดยการมอบโล่และประกาศเกลียดติบัตรแก่กรรมการ กต.ตร. ผู้ที่สนับสนุนการจัดการประชุมและใบประกาศเกียรติคุณยกย่องชมเชย. กต.ตร. ผู้ปฏิบัติงานร่วมกันมา เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 10 ปี

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น

ปวดเมื่อย อย่าลืมนึกถึง ลุงเปียก อยุธยา นวดแผนโบราณ
ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959