ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

วันนี้เวลา 14.00 น. ยินดีและเป็นเกียรติมาก ๆ นะคะ ต้อนรับท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ โสภณ เมฆธน ท่านนายอำเภอบางบัวทอง ท่านไพรัตน์ จันทร์ผลหอม ท่านให้เกียรติมาเปิด คลินิกหมอครอบครัว รูปแบบประชารัฐ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางคูรัด ซึ่งตำบลบางคูรัด คลินิกเป็นแห่งแรกในอำเภอบางบัวทอง มีแพทย์มาประจำที่คลินิก ขอบพระคุณ อำเภอบางบัวทอง สาธารณสุขอำเภอบางบัวทอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางคูรัด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเต็มรัก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอบางบัวทอง อสม. กลุ่มชมรม จิตอาสา โรงเรียนต่าง ๆ ที่มีส่วนร่วมทำให้ตำบลบางคูรัดของเราได้มี คลินิกหมอครอบครัวรูปแบบประชารัฐ ขอบพระคุณมาก ๆ ครับ

เบิ้ม เมืองนนท์ รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959