ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495
ผต.พาณิชย์ เปิดงาน "Southern Next Global 2022" ส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองใต้ ก้าวไกล สู่การค้าโลก จัดแสดงของดี  11 จังหวัดภาคใต้ กว่า 50 บูธ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผต.พาณิชย์ เปิดงาน “Southern Next Global 2022” ส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองใต้ ก้าวไกล สู่การค้าโลก จัดแสดงของดี  11 จังหวัดภาคใต้ กว่า 50 บูธ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผต.พาณิชย์ เปิดงาน "Southern Next Global 2022" ส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองใต้ ก้าวไกล สู่การค้าโลก จัดแสดงของดี 11 จังหวัดภาคใต้ กว่า 50 บูธ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.45 น. ณ บริเวณลานโปรโมชั่น 3 – 4 ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยา นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นางสาวนุสรา กาญจนกูล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในการเปิดงาน “Southern Next Global 2022” ส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองใต้ ก้าวไกล สู่การค้าโลก โดยมี พาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ 11 จังหวัด  พาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานหอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัล อยุธยา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงาน 

ผต.พาณิชย์ เปิดงาน "Southern Next Global 2022" ส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองใต้ ก้าวไกล สู่การค้าโลก จัดแสดงของดี 11 จังหวัดภาคใต้ กว่า 50 บูธ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผต.พาณิชย์ เปิดงาน "Southern Next Global 2022" ส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองใต้ ก้าวไกล สู่การค้าโลก จัดแสดงของดี 11 จังหวัดภาคใต้ กว่า 50 บูธ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การจัดงานครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าและผลิตภัณฑ์ภาคใต้ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมตลาดสินค้า นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และสินค้าอัตลักษณ์ของภาคใต้ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทย และประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย

ผต.พาณิชย์ เปิดงาน "Southern Next Global 2022" ส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองใต้ ก้าวไกล สู่การค้าโลก จัดแสดงของดี 11 จังหวัดภาคใต้ กว่า 50 บูธ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ ของดีจากจังหวัดทั้ง 11 จังหวัดของภาคใต้ จำนวนกว่า 50 บูธ การเจรจา ธุรกิจกับผู้ซื้อและนักธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ และการแสดงศิลปวัฒนธรมของภาคใต้ที่มีให้ได้รับชมทุกวัน

ผต.พาณิชย์ เปิดงาน "Southern Next Global 2022" ส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองใต้ ก้าวไกล สู่การค้าโลก จัดแสดงของดี 11 จังหวัดภาคใต้ กว่า 50 บูธ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณลานโปรโมชั่น 3 – 4 ชั้น G เวลา 10.30 – 19.30 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวนุสรา  กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา ร่วมถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่เล็งเห็นความสำคัญในการขยายตลาดสินค้าของภาคใต้และได้จัดงานนี้ขึ้น

ผต.พาณิชย์ เปิดงาน "Southern Next Global 2022" ส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองใต้ ก้าวไกล สู่การค้าโลก จัดแสดงของดี 11 จังหวัดภาคใต้ กว่า 50 บูธ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดงานในครั้งจะทำให้สินค้าของผู้ประกอบการภาคใต้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และสามารถเพิ่มโอกาสทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น อยุธยา

ปวดเมื่อย อย่าลืมนึกถึง ลุงเปียก อยุธยา นวดแผนโบราณ
ปวดเมื่อย อย่าลืมนึกถึง ลุงเปียก อยุธยา นวดแผนโบราณ
ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959