ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

29 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี: ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2560 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการด้านการคุ้มครองและพัฒนาเด็กจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2560 การออกตรวจและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามพรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 การดำเนินการด้านการคุ้มครองเด็กและการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล รวมทั้งการพิจารณาแผนการจัดประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองเด็กระดับอำเภอ ประจำปี 2561

เบิ้ม เมืองนนท์ นสพ.ประชาไท/รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959