ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

 

ประชาชนแห่ทำบุญ ทอดกฐิน แน่นวัดกรุงเก่า

เมื่อเวลา 12.00.ของวันที่ 15 ตุลาคม.60 ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยัง วัดลุ่ม ตำบลโพธิ์สาวหาร อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีผู้ใจบุญเดินทางจากกรุงเทพฯ ชาวบ้านในจัง
หวัดพระศรีอยุธยา กว่า1000 คน เดินทางมาทอดกฐิน ผ้าป่า จนแน่นวัด และเลี้ยงอาหารฟรี
ที่มาทำบุญกัน อาหารที่มาเลี้ยงก็มาจากชาวบ้าน ได้มาตั่งเป็นซุ้มๆ ให้ผู้ที่มาทำบุญได้กินกัน
สำหรับประชาชน ที่มาทอดกฐินและผ้าป่า ได้เงินกว่า1,600,000 บาท สำหรับเงินที่ได้ทำ
การทอดกฐิน ทางวัดจะนำเงิน ไปสร้างศาลาหลังใหญ่ ขึ้นมาใหม่ที่กำผุพัง เกรงว่าจะพังลงเพราะวัดดังกล่าวมีประวัติมาช้านาน เป็นทางผ่านที่พัก แก่นักรบของพระเจ้าตาก สมัยกรุงศรีอยุธยา วัดลุ่ม ตั่งอยู่ในสถานที่กันดาน กลางทุ่งนา ตำบลโพธิ์สาวหาร ที่มีประวัติอันที่สาวๆในแห่งบ้านนี้ รวมตัวต่อสู้กับข้าศึก จนสมารถเอาชนะข้าศึกได้ และยังมีรูปปั้นของนักรบสาว จึงได้เรียกกันว่า บ้านโพธิ์สาวหาร หรือ ตำบลโพธิ์สาวหาร ที่ปัจจุบัน เรียกกันอยู่ทุกวันนี้ ทุกวันนี้ได้มีประชาชน เดินทางไปยังวัดลุ่มเพื่อกราบไหว้สิ่งศักสิทธิ์ และไปกราบไหว้ รูปปั้น ทหารหญิงกล้า แห่งตำบลโพธิ์หาร อีกด้วย

สำหรับ ประธานอุปถัมภ์ คุณเอื้อมพร บุญขันธ์ คุณเอมอร (บุญขันธ์) รักศรีอักษร และบริษัท King Power(2.)และครอบครัว . คุณวิภาศิริ ฉันทานุมัติ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ.พร้ามครอบครัว

ชาญ ชูกลิ่น.อยุธยา.081.8756403

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959