ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

ปล่อยขบวนรณรณค์ประชาสัมพันธ์การทำประกันภัย พ.ร.บ. ในโครงการหนึ่ง อำเภอ หนึ่ง ตำบล ประกันภัย พ.ร.บ.100%และขับขี่ปลอดภัยสวมนิรภัย100%เมื่อเวลา 11.00น. นายชนะพล มหาวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค เป็นประธานปล่อยขบวนรณรณค์ประชาสัมพันธ์การทำประกันภัย พ.ร.บ. ในโครงการหนึ่ง อำเภอ หนึ่ง ตำบล ประกันภัย พ.ร.บ.100% และขับขี่ปลอดภัยสวมนิรภัย100% ที่ วัดยม ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา โดยมี นาย ไพรัตน์ เพชรยวน นาย อำเภอบางปะอิน ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยทุกประทานและ ผู้แทนบริษัทประกันภัย นาย หน้า ประกันภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โครงการหนึ่ง อำเภอ หนึ่ง ตำบล ประกันภัย พ.ร.บ.100%และขับขี่ปลอดภัยสวมนิรภัย100% นั่นเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการประกันภัยซึ่งจะทำให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย และให้ความรู้ความเข้าใจถึงประสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำประกันภัย ซึ่งการจัดครั้งนี้เพื่อจะปลูกฝังจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหน้าที่ของทุกคนดังนั้นจึงต้องร่วมกันรณรงค์ให้มีการจักทำประกันภัย พ.ร.บ.สำหรับรถทุกคัน ทำให้รถทุกคันในตำบลวัดยม มีประกันภัย พ.ร.บ.ครบ100% ทางคณะผู้จัดงานได้พิจารณาคัดเลือกตำบล วัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเป้าหมายในการดำเนินการและได้รับความอนุเคราะห์จากนายอำเภอ บางปะอิน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการจัดประชุมร่วมกับผู้นำท้องถิ่นพบสาเหตุของหารไม่ได้จัดทำประกันภัย พ.ร.บ. พบส่วนใหญ่รถที่ใช้งานขาดการต่อทะเบียนภาษีประจำปี หรือรถที่ไม่มีทะเบียน เช่น รถป๊อป รถชาลี เป็นต้น และจากการสำรวจข้อมูลของประชาชนผู้ใช้รถ จำนวน 520ชุด ในตำบล วัดยม พบว่ามีรถที่มีการจัดทำประกันภัย พ.ร.บ. แล้วจำนวน 397 คัน คิดเป็นร้อยละ 76.35 ซึ่งได้มีการนำให้จัดทำประกันภัย พ.ร.บ. เรียบร้อยแล้วและจัดกิจกรรมบริษัทประกันภัยพบประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดทำประกันภัย พ.ร.บ.เพิ่มเติมซึ่งจะให้รถทุกคันในตำบล วัดยม ทำประกัน พ.ร.บ.ครบ100%สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเข้ารับการอบรม มีรถประกันภัย พ.ร.บ.และ จะได้รับหมวกนิรภัยกับไปด้วย ประชาชนตำบลวัดยม

กอบกฤษณ์ ชุกลิ่น นสพ.ประชาไท

ปวดเมื่อย อย่าลืมนึกถึง ลุงเปียก อยุธยา นวดแผนโบราณ
ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959