ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

เทศบาลเมืองพิมลราช นำโดย นายลำพอง นามพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช ได้มีการจัดโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ในวันที่ 11 และ 12 สิงหาคม 2565 พิธีอุปสมบทหมู่ พระสงฆ์ 9 รูป ณ วัดลาดปลาดุก ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และส่งเสริมให้ประชาชนได้มีการศึกษาพระธรรมวินัย ปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอน ของพระพุทธศาสนา สามารถนำมาปรับใช้และปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ส่งผลให้เกิดการประพฤติปฏิบัติดี แก่สังคมโดยส่วนรวม รวมทั้งได้พัฒนาจิตใจให้เกิดสติสมาธิ และปัญญา สามารถนำธรรมะ มาใช้ในการพัฒนางาน พัฒนาชีวิต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป 

เบนซิน ประชาไทนิวส์ออนไลน์ รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959