ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.20 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานพิธีเปิดโครงการสร้างเครือข่ายหอกระจายข่าว เสียงตามสาย สวท.กำแพงเพชร ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร อ.เมืองกำแพงเพชร … ร่วมด้วย นายอรุณ ตันประเสริฐ​ ผอ.ธกส.จังหวัด, นายฉัตราวัฒน์ ยาละ ผอ.วิทยาลัย​สารพัด​ช่าง​กำแพงเพชร, นายธนบูรณ์ สินมานะ ผอ.กกต.กพ.​ และนายบุญทัน วันชุรี นายก อบต.โป่ง​น้ำร้อน​ ฯลฯ … โดย นายวิเชียร เหล่าเขตกิจ ผอ.สวท.กำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่

ซึ่ง สวท.กพ. ได้ดำเนินการอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจของการทำหน้าที่สื่อมวลชน, การเขียนข่าว, การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และสาระความรู้อย่างถูกต้อง เหมาะสม รวมถึงการดูแลซ่อมบำรุงอุปกรณ์หอกระจายข่าว ฯลฯ แก่เครือข่ายฯ จากทั้ง 11 อำเภอ จำนวน 1 วัน รวม 170 คน … ได้บรรยายเน้นย้ำถึงการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, การติดตามสถานการณ์บ้านเมือง, การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด, ภาษา​อังกฤษกับการสื่อสารในปัจจุบัน, การใช้พื้นที่ว่างบริเวณบ้านพักอาศัยปลูกพืชเศรษฐเสริม (ทุเรียน) ภายในครัวเรือน,โครงการปลูกต้นไม้หนึ่งล้านต้น ตลอดจนการตระหนักรู้ในบาปบุญคุณโทษ ความกตัญญูกตเวที การขออโหสิกรรม และการอุทิศส่วนกุศล ฯลฯ รวมถึงวาระสำคัญของจังหวัดกำแพงเพชรในการสร้างคนดี รักษาศีล 5 และการสวดมนต์ … และในโอกาสนี้ได้มอบหนังสือธรรมะ/บทสวดมนต์แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกคนด้วย

พงศภัค ทีมข่าว นสพ.ประชาไท รายงาน
CR: หนุ่ม ราชสีห์

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959