ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา08.30.น. บ้านหนองเสือ หมู่ 7 ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร   

นายทวีพงษ์ แสงสุวรรณ  นายอำเภอไทรงาม เป็นประธาน โครงการ”ประชารัฐร่วมใจ คลองสวย น้ำใส ไร้ผักตบชวา”ณ.คลอง 2R-NC บ้านหนองเสือ  ตามนโยบายของภาครัฐและโครงการปราบผักตบชวาจังหวัดกำแพงเพชร

ในกิจกรรมครั้งนี้ การกำจัดผักตบชบาและวัชพืชในแหล่งน้ำ ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ ปลัดอำเภอ,พัฒนาการ อ ไทรงาม,ทหาร ชุด ชป.รส อ.ไทรงาม ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่ ร่วมกันกำจัดผักตบชวาและวัชพืชได้ระยะทาง 150 เมตร

ป้อม จันทรังษ์ นสพ.ประชาไท รายงาน

CR: ภาพ/ข่าว นัฐติกร มะลิจันทร์

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959