ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

นายกสโมสรโรตารีขาณุวรลักษบุรี

ประมงจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

รองผู้ว่า มอบใบเกียรติบัตรประมง อาสาดีเด่น ระดับจังหวัด กำแพงเพชร ประจำปี 2560

นายกสโมสรโรตารี่ขาณุวรลักษบุรี ได้มอบกระเช้าให้กับท่านกุลดา พันธ์เตี้ยร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

“ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ”
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร ร่วมกับสโมสรโรตารี่ขาณุวรลักษบุรี สำนักงานเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี กำนันผู้ใหญ่บ้าน
ได้กำหนดการจัดงานวันประมงแห่งชาติของจังหวัดกำแพงเพชรประจำปี 2560 ในวันที่ 25 กันยายน 2560 ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติริมปิง เขตเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี โดยท่านรองผู้ ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ท่านกุลดา พันธ์เตี้ย มาเป็นประธาน
เมื่อเวลา 9.00น.ใน บริเวณ สนามเฉลิมพระเกียรติริมแม่น้ำปิง เทศบาล ตำบลขาณุได้จัดเตรียมความพร้อม ให้การต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมีผู้มีเกียรติมาร่วมงานหลายฝ่าย ในการดำเนินงานครั้งนี้ นายสุเมธ บัวสำลี รองนายกเทศมนตรี ตำบลขาณุวรลักษบุรีได้กล่าวต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านกุลดา พันธ์เตี้ย ประมงจังหวัดกำแพงเพชร ท่านนายกสโมสรโรตารี่สมาชิกสโมสรฯ นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร ของเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ กำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ขาณุวรลักษบุรี แขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนกลุ่มพลังมวลชน ประชาชน นักเรียนนักศึกษา ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ และลำดับขั้นตอน ในการจัดงาน

เวลา9.20.น นายชัชชนะพล จิระธนวัฒน์ นายก สโมสรโรตารี่ขาณุวรลักษบุรี ได้กล่าวถึง กิจกรรมในการจัดบำเพ็ญประโยชน์สร้างกุศลในห้วงเทศกาลออกพรรษา ของสโมสรโรตารีขาณุวรลักษบุรีจึงได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันนี้
เวลา.9.30.น นายสนั่น ปานบ้านแพ้ว ประมงจังหวัดกำแพงเพชร ได้กล่าวรายงาน และ วัตถุประสงค์ ในการจัดงาน ครั้งนี้ ตาม มติของรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2549 กำหนดให้วันที่ 21 กันยายน ของทุกปีเป็นวันประมงแห่งชาติและกรมประมงได้มอบหมายให้สำนักงานประมงจังหวัดทุกจังหวัดจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โดยเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ในแต่ละจังหวัดเป็นประธาน สำหรับจังหวัดกำแพงเพชรโดยสำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับสโมสรโรตารี่ขาณุวรลักษบุรี สำนักงานเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี กำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้กำหนดการจัดงานในวันที่ 25 กันยายน 2560 ณบริเวณ สวนเฉลิมพระเกียรติริมปิง เขตเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชรโดยมีกิจกรรมในงานประกอบด้วย มอบพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 1,000,000, ตัวให้กับผู้นำชุมชน ตำบลยางสูงตำบล เกาะตาล  ตำบลป่าพุทรา ตำบลแสนตอ ตำบลสลกบาตร นำไปปล่อยตามแหล่งน้ำต่างๆที่เหมาะสมในเขตอำเภอขาณุวรลักษบุรี และอำเภอ บึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชรต่อไป
เวลา9.50น.ประธานในพิธี ท่านกุลดา พันธ์เตี้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้กล่าว ยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานในวันประมงแห่งชาติของจังหวัดกำแพงเพชร ตามที่ประมงจังหวัดได้กล่าวรายงานถึงการจัดงาน โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในแหล่งน้ำธรรมชาติในครั้งนี้ นับว่าเป็นโครงการที่ดีซึ่งจะเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำให้มีปริมาณเพียงพอต่อการบริโภคของประชาชน ซึ่งจะสมกับคำกล่าวของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ชื่อว่าเมือง” เมืองไทยของเรานี้ในน้ำมีปลาในนามีข้าว” เป็นการบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ของไทยเราเมื่อครั้งในอดีตกาลที่ผ่านมา จึงขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกๆคน ช่วยกันดูแล รักษา และร่วมกันปกป้อง ไม่ให้มีผู้ลักลอบจับสัตว์น้ำก่อนวัยอันสมควร เพื่อให้สัตว์น้ำ ได้เจริญเติบโต เต็มวัยเสียก่อน จึงจะจับขึ้นมาบริโภคได้ เท่ากับว่าได้บริหารทรัพยากรสัตว์น้ำ อย่างถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลให้มีปริมาณสัตว์น้ำ เพียงพอต่อการบริโภคอย่างยั่งยืนตลอดไป ส่วนการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สร้างกุศล ในห้วงเทศกาลออกพรรษาของสโมสรโรตารี่ขาณุวรลักษบุรี นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดี และยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ และยังได้สร้างกุศลในห้วงการออกพรรษาตามประเพณีของชาวพุธ
หลังจากนั้น ท่านประธานได้มอบโล่ห์เกียรติยศเกษตรกรดีเด่นระดับชาติ สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดประจำปี 2560 ให้นายกรเกียรติ พรมจวง (กรเกียรติฟาร์ม) และมอบใบเกียรติบัตรประมง อาสาดีเด่น ระดับจังหวัด กำแพงเพชร ประจำปี 2560ได้แก่นายทวี วงค์พิทักษ์ ในการนี้ ผู้ช่วยภาคโรตารีสากล 3360 คุณศิริมนต์ พึ่งเจียม และนายชัชชนะพล จิระธนวัฒน์ นายกสโมสรโรตารี่ขาณุวรลักษบุรี ได้มอบกระเช้าให้กับท่านกุลดา พันธ์เตี้ยร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ท่านประธานฯได้ปล่อยคาราวานรถบรรทุก พันธุ์สัตว์น้ำ ไปปล่อยตามแหล่งต่างๆ
และร่วมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำลงแม่น้ำปิง พร้อมทั้ง ผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงแม่น้ำปิงเป็นเสร็จพิธี

วิโรจน์ นสพ.ประชาไท/รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959