ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

“ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เมื่อวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09.00น. ณ.สนามหน้าที่ว่าการอำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร นาย ทวีพงศ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอไทรงาม เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลสงกรานต์ 2561
อำเภอไทรงามไ ด้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561 โดยใช้ชื่อว่า “ขับรถ มีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”และได้จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยและมีความสุข ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

โดย เน้นมาตรการบังคับใช้กฎหมายเป็นหลัก การบังคับใช้กฎหมายเป็นหลักเพื่อให้ประชาชนตระหนักและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดในทุกเส้นทาง ควบคู่ไปกับการรณรงค์ให้ความรู้และการประชาสัมพันธ์

ตลอดจนเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วม กองอาสาสมัครภาคประชาชนโดยเฉพาะในระดับหมู่บ้านและชุมชนให้มากที่สุด เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนปลูกจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ให้กับประชาชนทุกคนที่มีความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้
ท่านนายอำเภอไทรงาม กล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ตามนโยบายต่อไป

ป้อม จันทรังษ์ นสพ.ประชาไท 

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959