ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ ทหารผ่านศึกได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกพิการบางไทร

เมื่อเวลา 09.00น. พลเอก สัมพันธ์ ธัญญพืช ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ ทหารผ่านศึกและคณะและผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกพิการบางไทร ที่ หมู่10 ตำบล บางไทร อำเภอ บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมได้พบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกและครอบครัวที่เป็นสมาชิกนิคมฯจำนวน 68 ครอบครัว

โดยมี นายสมศักดิ์ กันหอม หัวหน้านิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกพิการบางไทรให้การต้อนรับแล้วบรรยายสรุปการดำเนินงานของนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกพิการบางไทร ณ ห้อง ประชุม รวมทั้งพบปะและให้โอวาสแก่พนักงาน และมอบสิ่งของให้แก่ผู้แทนสมาชิกนิคมฯพร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิกนิคมนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกพิการบางไทร จำนวน10ราย

สำหรับการเดินทางไปตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เพื่อนับทราบถึงผลการดำเนินงานของนิคมฯรวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและได้พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกนิคมฯอย่างใกล้ชิดเพื่อรับฟังปัญหาข้อขัดข้องคงามเดือดร้อน รวมทั้งความต้องการที่จะมห้องค์การฯช่วยเหลือในด้านต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นิคมฯต่อไป

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น พระนครศรีอยุธยา

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959