ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต จัดกิจกรรม “ โครงการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า ”
โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต จัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการประหยัดพลังงาน ใน “ โครงการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า ” ประจำปี 2560 ศจ.สมชาย ณ นคร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ / ประธานคณะกรรมการอาชีวะอนามัยและสิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน ภายใต้คำขวัญว่า Mission We Can ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2560 ภายในงานมีกิจกรรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ บูธการเล่นเกมส์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากสำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต บูธจับของรางวัล บอร์ดนิทรรศการให้ความรู้วิธีการประหยัดพลังงาน อีกทั้งยังมีเดินการรณรงค์กระตุ้นการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดภายในโรงพยาบาล เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องอนุรักษ์พลังงานและสร้างจิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนต่อไป ทางโรงพยาบาลได้รับการสนับสนุนกิจกรรมเป็นอย่างดีจากนายวิโรจน์ ดำคง พลังงานจังหวัดภูเก็ต สังกัดกระทรวงพลังงาน โดยมีนางสาวพริ้มเพรา รัตนยันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในกิจกรรมครั้งนี้ ณ ตึกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต

ชัยมงคล นสพ.ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959