ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ 17 จังหวัดภาคเหนือ ร่วม สสส.จัดอบรมสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.61 เครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ นาย สิงหเดช สุคนธวารินทร์ ประธานเครือข่ายและคณะกรรมการเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคเหนือได้จัดการฝึกการอบรม “หลักสูตรนักเล่าเรื่องด้วยมือถือ” ณ.ห้องประชุมเทศบาลเมืองน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่าน ตั้งแต่ วันที่ 9-10 มิ.ย.61 เป็นโครงการสี่อเป็นโรงเรียนของสังคมโดยมีกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ ภาคเหนือ17จังหวัด ร่วมมือในการฝึกอบรม โดยมี คุณดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อ ศิลป์วัฒธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คุณจำรัส จันทนาวิวัฒน์ นักวิชาการ คุณกันนิกา ชอว์ นักวิชาการ และได้รับฟังการบรรยาย จากวิทยากร พิเศษ คุณกุลพัฒน์ จันทร์โกรลาศ และ คุณ วนาภรณ์ ตลอดไธสง

บรรยายหลักสูตรการถ่ายทำ การใช้มือถือ ผลิตเนื้อหา หัดการใช้งานขาตั้งกล้อง ตัวประคองมือถือและไมโครโฟน เพื่อให้เข้าใจการงานผลิตวีดีโอ เพื่อฟังการเล่าเรื่อง การวางแผน การถ่ายทำและการตัดต่อ ขั้นตอนที่ถูกขมวดอยู่ในกระบวนการเดียวกันในปัจจุบันเพราะทุกมวันนี้ สื่อออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทในการนำเสนอข่าวมากขึ้น แต่การสื่อสารของการสื่อออกไปสู่สังคมนั้นขาดเทคนิคในการถ่ายทำและถ่ายทอดที่ดี จึงนำมาสู่การฝึกอบรม
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในการนำเสนอสู่สังคม

จากการฝึกอบรมโครงการสี่อเป็นโรงเรียนของสังคมได้รับเกียรติจากนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร มาเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตร เป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนำเสนอข่าวบนมือถือ(สสส.)และเครือข่าวบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ 17 จังหวัดภาคเหนือ และ ในเวลาต่อมาได้ปิดการฝึกอบรมโครงการสื่อ การเป็นโรงเรียนของสังคมเพื่อการนำเสนอสื่อที่ดีต่อไป

ศุภเดช ธนูศร นสพ.ประชาไทย

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959