ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อวันที่27 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ.บริเวณสนามโรงเรียนอนุบาลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร เทศบาลตำบลไทรงาม ได้จัดโครงการอบรมดับเพลิงเบื้องต้นในสถานศึกษาประจำปี 2561 นางสุมาลี อินทอง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลไทรงาม มอบหมายให้ ว่าที่ ร.อ.มนตรี บุญมี ปลัดเทศบาลตำบลไทรงาม เป็นประธานเปิด โครงการอบรมดับเพลิงเบื้องต้นในสถานศึกษาประจำปี 2561 โดย นางภณัชษา บุญมี หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาลตำบลไทรงาม กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการอบรมดับเพลิงเบื้องต้นในสถานศึกษาเพื่อให้ คณะครูนักเรียน และเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษา สามารถป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
ในการอบรมครั้งนี้ทาง โรงเรียนอนุบาลไทรงาม นำโดยนายสมชาย โตนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลไทรวาม พร้อมคณะครู และนักเรียนได้เข้าร่วมโครงการอบรมดับเพลิงฯ.
เพื่อให้มีความรู้ ทักษะและความชำนาญในการใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิงเบื้องต้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความมั่นใจในการมีส่วนร่วมป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อปลูกจิตสำนึกตระหนักถึงอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้และช่วยกันหาแนวทางป้องกันหากเกิดอัคคีภัยขึ้นซึ่งการจัดอบรมมีการให้ความรู้และทฤษฎีและปฏิบัติโดยภาคปฏิบัติช่วงบ่าย
ในการฝึกปฏิบัติจริง โดย นายพรพจน์ สมั่นกสิวิทย์ เจ้าหน้าที่ป้องกันเทศบาลตำบล พร้อมทีมงาน เป็นผู้ฝึกสอน ในการปฏิบัติทั้งการใช้อุปกรณ์ และเครื่องมือ ในการดับเพลิงซึ่งผู้เข้าร่วมอบรม ได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติจริงเพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในการเข้าระงับเหตุและการหนีไฟโดยไม่ตื่นตระหนักต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ป้อม จันทรังษ์ นสพ.ประชาไท
Cr.ภาพ เทศบาลตำบลไทรงาม

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959