ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

ผู้ช่วยรัฐมนตรีสประจำสาธารณสุข เผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลางครั้งที่ 48 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกเมื่อวันที่ 25มิ.ย.2561 เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์บริหารสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 48 ที่ โดยมีปริมาณยาเสพติดให้โทษของกลางที่เผาทำลายกว่า 6,322 กิโลกรัม จาก 7,245 คดี มูลค่า 13,697 ล้านบาทนายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ เปิดเผยว่า วันต่อต้านยาเสพติดโลก ตรงกับวันที่ 25มิถุนายนของทุกปี กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดให้มีการทำลายยาเสพติดให้โทษของกลางขึ้น โดยมีปริมาณยาเสพติดให้โทษของกลางที่จะเผาทำลายวันนี้กว่า 9,322 กิโลกรัม จาก 7,245 คดี ได้แก่ เมทแอม เฟตามีน หรือ ยาบ้า มูลค่า 12,254 ล้านบาท ยาไอซ์ มูลค่า 1,254 ล้านบาท เฮโรอีน มูลค่า 182 ล้านบาท ฝิ่น มูลค่า 1.3 ล้าน บาท โคเดอีน มูลค่า 35,792 บาท โคคาอีน มูลค่า 16 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีกัญชาและพืชกระท่อมของกลางที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนำมาร่วมเผาด้วยอีก กว่า 8,400 กิโลกรัม โดยของกลางทั้งหมดได้ถูกนำมาเผาทำลายด้วยวิธีไพโรไลติกอินซิเนอะเรชั่น เป็นการเผาที่อุณหภูมิสูงมากไม่ต่ำกว่า 850 องศาเซลเซียส จะทำให้เกิดการสลายตัวของโมเลกุลกลายเป็นคาร์บอนในระยะเวลาอันรวดเร็วและไม่ก่อให้เกิดมลพิษในอากาศและสิ่งแวดล้อมด้านนายแพทย์วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า สถิติการเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ตั้งแต่ปี 2520-2561 ดำเนินการรวม 48ครั้ง น้ำหนักกว่า 128,776 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 197,343 ล้านบาท และยาเสพติดที่เผาทำลายมากที่สุด ได้แก่ เมทแอมเฟตามีน และแอมเฟตามีน

กอบกฤษณ์ ชุกลิ่น นสพ.ประชาไท

ปวดเมื่อย อย่าลืมนึกถึง ลุงเปียก อยุธยา นวดแผนโบราณ

 

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959