ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เทศบาลตำบลท่ายางเป็นเจ้าภาพร่วมในงานเทศน์มหาชาติ กัณฑ์ที่ 3 ทานกัณฑ์ โดยมีนางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลท่ายาง เข้าร่วมงานดังกล่าว เมื่อช่วงเช้าวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ วัดชลธราราม (วัดท่าซิก)

คชสาร เมืองเพชร นสพ.ประชาไท/รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959