ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

ตามที่กระทรวงมหาดไทย กำหนดให้กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ พระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2562 นายสุธน วิโรจน์บุรีรัตน์  ได้มี กิจกรรมจิตอาสาประกอบด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาด และปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า ประปา  ซึ่งทางการไฟฟ้านครหลวงเขตบางใหญ่นำโดยผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตบางใหญ่ นายสุธน วิโรจน์ บุรีรัตน์ ได้จัดกิจกรรมจัดระเบียบสื่อสารหรือสายสื่อสารที่ไม่ใช้งานบนเสาไฟฟ้าเป็นการเริ่มต้นKick. Off การจัดระเบียบสายสื่อสารตามนโยบายของรัฐบาลทำพร้อมกัน 18 ไฟฟ้าเขต เริ่มจากผู้ประกอบการสื่อสารติดสัญญาณที่สายสื่อสารที่ใช้งาน และร่วมกันรื้อสายสื่อสารที่ไม่ใช้งานบนเสาไฟฟ้าออกมีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2560 3 ระยะทางรวมทั้งการไฟฟ้านครหลวงประมาณ 2500 กิโลเมตรซึ่งทางการไฟฟ้านครหลวงเขตบางใหญ่กำหนดสถานที่เริ่มดำเนินการกิจกรรมบริเวณริมคลองพระพิมล ตลาดบางบัวทองในวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09:00 น เป็นต้นไป ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้บริหารพนักงาน และจิตอาสาของการไฟฟ้านครหลวงบางใหญ่มีผู้ประกอบการ สื่อสารและหน่วยงานเข้าร่วมโครงการอาทิเช่นบริษัททีโอทีจำกัด(มหาชน) บริษัท ทริปเปิล ทีบรอดแบนด์ จำกัด(มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัท ยูไนเต็ดอินฟอร์เมชั่นไฮเวย์ จำกัด ทั้งนี้ขอขอบคุณเทศบาลเมืองบางบัวทอง ในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และรักษาความสะอาด และ บรรดา พ่อค้าแม่ค้า ที่ให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวก ในหลายๆด้าน และขอขอบคุณหน่วยงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกองค์กร ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีหลังจากนั้นผู้อำนวยการการไฟฟ้า เขตบางใหญ่ นายสุธน  วิโรจน์บุรีรัตน์ ก็ได้ขึ้น บนรถกระเช้าขึ้นไฟตัดด้วยตัวเอง เป็นผลดีให้ประชาชนที่สัญจรไปมาทางน้ำ และทางบก ซึ่งสายที่ไม่ได้ใช้ได้ขาดระโยงระยางเอง ทำให้ประชาชนที่สัญจรไปมานี้เดือดร้อนทางการไฟฟ้า  และได้ทำตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สมศักดิ์ นสพ.ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959