ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">
นาย ณัฐภัทร  สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี งานการจัดทัพเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564  ณ ลานพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี นาย ณัฐภัทร  สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี งานการจัดทัพเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สงครามยุทธหัตถี ๒๑๓๕ โดยมี นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน เข้าร่วมในพิธีบวรสรวงในครั้งนี้

นาย ณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี งานการจัดทัพเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
นาย ณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี งานการจัดทัพเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ย้อนประวัติศาตร์ สงครามยุทธหัตถี 2135 ครั้งเมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทราบข่าวว่าสมเด็จพระมหาอุปราชา ได้ยกทัพพม่า ผ่านเจดีย์สามองค์ หวังทำลายล้างกรุงศรีอยุธยาเสียให้สิ้น พระองค์จึงได้สั่งให้เหล่าแม่ทัพ นายกอง เตรียมไพร่พล พร้อมออกรบสู้ศึกจัดทัพและประกอบพิธีบวงสรวง เทวดาฟ้าดิน สร้างขวัญ เอาฤกษ์ชัย ให้การกระทำศึกชนะอริราชศัตรู เป็นประวัติศาตร์สงครามยุทธหัตถี 18 มกราคม 2135 จนถึงทุกวันนี้

นาย ณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี งานการจัดทัพเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

การจัดทัพเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 24 ธันวาคม 2546 ครั้งนี้ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งที่5 ในเวลา 16.00 น. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผวจ.สุพรรณบุรี พร้อมผู้ร่วมงาน ได้เริ่มพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

นาย ณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี งานการจัดทัพเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

หลังจากนั้นมีการแสดงรำเทิดพระเกียรติฯ สตรีแต่งกายชุดไทย ของจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 800 คน เวลา 17.30 น. จัดทัพเทิดพระเกียรติฯ ทัพละ 4 คน

วริฎฐิสา  อัครกิตพัฒนากุล รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959