ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

กรมพลาธิการทหารบกส่งมอบดอกไม้จันทร์ให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
วันนี้ 26 กันยาน 2560 เวลา 10.00 น. ที่ กรมพลาธิการทหารบก พลโทพิษณุ บุญรักษา เจ้ากรมพลาธิการทหารบกพร้อม นางนภัสชล บุญรักษา ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมพลาธิการทหารบกและคณะนายทหารกรมพลาธิการทหารบกส่งมอบดอกไม้จันทร์ให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภาจำนวน 9,000 ดอกเพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งกรมพลาธิการทหารบกและสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมพลาธิการได้จัดให้มีการอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในพระราชพิธี โดบได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และวิทยากรต้นแบบจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภาในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ สำหรับดอกไม้จันทร์ที่ทำการส่งมอบให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภาประกอบด้วย เป็นช่อขนาด 3 ดอก จำนวน 20,000 ช่อ ช่อขนาด 5 ดอก จำนวน 10,000 ช่อ และช่อขนาด 12 ดอกจำนวน 50 ช่อ โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาจะได้รวบรวมเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชต่อไป

เบิ้ม เมืองนนท์

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959