ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

 

07/09/60 เมื่อเวลา 09.00 – 12.00 น.
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชบุรี เป็นประธานเปิดงานคณะกรรมการบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี โดยมี ดร.สุทธรักษ์ หงษ์สมัด พัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี เป็นผู้รายงานคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2560 ณ โรงแรมโกลเด็นชิตี้ อ.เมือง จ.ราชบุรี ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยสื่อมวลชนหลายแขนง พัฒนาชุมชนระดับอำเภอ ตำบล อบต. องค์กรภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประมาณ 200 คน

รัฐโรจน์ / นสพ.ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959