ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

วันนี้ วันพฤหัสที่ 7 ก.ย.60 พล.ต.ต.อัคราเดช พิมลศรี ผบก.ศฝร.ภ.7
มอบหมายให้ข้าราชการตำรวจ ฝ่ายปกครองและการฝึก ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 ดำเนินโครงการ “ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 ชี้นำ ป้องกัน แก้ปัญหาสังคม ประจำปีงบประมาณ 2560”
เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด และเสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียนรวมทั้งปลูกฝังพฤติกรรม การกระทำความดีตั้งแต่วัยเด็ก ให้มีการประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้อง
โดยมีนักเรียนโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องวิทยบริการ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

สุรเชษฐ ประชาไท รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959