ติดต่อห้องพักได้ที่ คุณต่าย 095-747-0871
ติดต่อโฆษณาตำแหน่งนี้ได้ที่ คุณหน่อย 061-939-1959

เทศบาลตำบลท่ายางเป็นเจ้าภาพร่วมในงานเทศน์มหาชาติ กัณฑ์ที่ 3 ทานกัณฑ์ โดยมีนางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลท่ายาง เข้าร่วมงานดังกล่าว เมื่อช่วงเช้าวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ วัดชลธราราม (วัดท่าซิก)

คชสาร เมืองเพชร นสพ.ประชาไท/รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959