ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

เทศบาลนครภูเก็ตจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจของเรา

วันนี้ (29 ส.ค. 60) ที่บริเวณอาคารลัคกี้คอมเพล็กซ์ สวนสาธารณะสะพานหิน นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day โครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและในของเรา “ Keep Phuekt by our hands and heart” ภายใต้โครงการการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัดภูเก็ต นายธวัชชัย ทองมั่ง ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต , องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พนักงานของส่วนราชการต่าง ๆ และประชาชนเข้าร่วม
นายธวัชชัย กล่าวว่า เทศบาลนครภูเก็ต ได้ให้ความสำคัญเรื่องการจัดขยะมูลฝอยกำลังเป็นปัญหาในภาพรวมของประเทศ รวมถึงการดูแลรักษาความสะอาดของบ้านเมือง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการบ้านเมืองให้มีความสะอาดและสวยงาม
โดยโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจของเรา เป็นอีกโครงการหนึ่งในโครงการที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาบ้านเมืองให้เกิดความสะอาด น่าอยู่เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือน การจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน พร้อมสอดรับตามนโยบายรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทางประชารัฐ
กิจกรรมในวันนี้ (29 ส.ค. 60) ประกอบด้วย การกวาด การเก็บขยะมูลฝอย การล้างถนน การตัดแต่งต้นไม้ เพื่อความสะอาด สวยงามของบริเวณดังกล่าว

ชัยมงคล /ข่าวภูมิภาค น.ส.พ. ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959