ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

พ่อค้าแม่ค้าตลาดไนท์บุกเทศบาล  เมื่อวันที่ 1กันยายน 2561เวลา09.30 น.ณ.อาคาร อเนกประสงค์เทศบาลเมืองจังหวัดกำแพงเพชร ได้ทำประชาพิจารณ์เพื่อแสดงความคิดเห็น  “โครงการปรับปรุงพื้นที่จำหน่ายสินค้าบริเวณตลาดไนท์บาร์ซ่า” โดยมี…

1.นายชัยวัฒน์  ศุภอรรถพานิช  นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร

2.นายพีรพล เหมือนอิน ผู้อำนวยการ กองช่าง

3.นายเก่งกล้า เกตุแก้ว  หัวหน้าฝ่ายนิติกรณ์ กองวิชาการและแผนการ 

4.นางปัทมา พวงมาลัย รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม

5.รศ.ดร.ปาจารีย์ ผลประเสริฐ คณะบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ได้รับฟังความคิดเห็นของพ่อค้าแม่ค้า ซึ่งมาร่วมตัวการประชุมในวันนี้ และแสดงความคิดเห็นด้วย กับการปรับปรุงพื้นที่จำหน่ายสินค้าบริเวณตลาดไนท์บาร์ซ่า และมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นพ่อค้าแม่ค้าตลาด จำนวน  431 คน และได้เปิดโอกาสให้พ่อค้าแม่ค้าได้สอบถามกับคณะเทศบาล อย่างพอใจ และหายสงสัยก่อนจะมีการลงคะแนนความคิดเห็น และมีผู้แสดงความคิดเห็นด้วยกับการที่จะมีการก่อสร้างปรับปรุงใหม่ตลาดไนท์บาร์ซ่าร์ จำนวน เห็นด้วย 371 คน ไม่เห็นด้วย51 คน ไม่แสดงความคิดเห็น  4 คน  ซึ่งบรรยากาศในห้องประชุมเป็นไปได้ดีโดยไม่มีเหตุการณ์ซึ่งมีผู้คอยสังเกตการณ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร/นายแพทย์พนมกร ดิษฐสุวรรณ  นายชัยพันธ์ ศรีคชไกร หลังจากลงคะแนนแล้วส่วนใหญ่เห็นด้วย  อยากได้ ตลาดใหม่-ใหญ่ สวยงาม และสะอาด ที่จอดรถสะดวกสบาย เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซื้อของฝาก ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมเมืองกำแพงเพชร สมกับคำว่า “ตลาดไนท์บาซาร์”  กำแพงเพชรเมื่อมติส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการปรับปรุงตลาดไนท์ แต่ สิ่งสำคัญหลังจากนี้ ที่จะต้องติดตามดำเนินการในการประชาพิจารณ์ครั้งต่อไป  ( โดยเฉพาะ ผู้ค้าขายในตลาดไนท์ และ เทศบาลเมือง )  ซึ่งจะมีการลงรายละเอียดมากขึ้น และต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ ศูนย์ธำรงค์ธรรม   ทหาร ตำรวจ เทศกิจ คอยดูแลอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยก่อนแยกย้ายกลับ หากสงสัยท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองสวัสดิการสังคม055-718200 ต่อ 112 ถึง 113 สนง.เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

พงศภัค  นสพ.ประชาไท รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959