ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

อุบลราชธานี…คนไทยไม่ทิ้งกัน คณะสงฆ์จาก กทม. พร้อมคณะศิษย์แจกถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 พระภาวนาวิสุทธิโสภณ เจ้าอาวาสวัดประดู่ , พระครูวิลาสกิจจาธร เจ้าอาวาสวัดหลวง   พระครูพิพิทวรกิจจาทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม , พระครูปลัดธีรวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม  พระครูสังฆรักษ์สมชาย พร้อมคณะญาติธรรม ประกอบด้วย คณะศิษย์วัดประดู่ พระอารามหลวง ร้านดาวคอฟฟี่ และกลุ่มกัลยาณมิตรธรรมะสู่ดวงใจ เมตตาแจกถุงยังชีพ ผู้ประสบอุทกภัย ชุมชนวังสว่าง ชุมชนวังแดง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ทศพร ก้อนแก้ว นสพ.ประชาไท/รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959