ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อ วันที่6 มีนาคม 2561 เวลา 10.15 น. เทศบาลตำบลขาณุวลักษบุรี ร่วมกับ สภ.ขาณุวลักษบุรี และโรงเรียนขาณุวิทยา ได้ร่วมจัดการอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง โดยนายธวัช ฤกษ์หร่าย นายกเทศมนตรีตำบลขาณุวรลักษบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง  พร้อมด้วย พ.ต.ท.ประจวบ กลิ่นสวัสดิ์ รอง ผกก.สภ.ขาณุวรบักษบุรี พ.ต.ต.ประธาน พุ่มอ่ำ สวป.สภ.ขาณุฯ นายสุเมธ บัวสำลี รองนายกเทศมนตรีตำบลขาณุวรลักษบุรี นายวินัย มณีพราย รอง ผอ.โรงเรียนขาณุวิทยา และนายฌานัณท์ นิลเศษ รอง ผอ.โรงเรียนขาณุวิทยา และคณะวิทยากร จาก สภ.ขาณุวรลักษบุรี โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนขาณุวิทยาเข้าร่วมอบรมตามโครงการฯในครั่งนี้รวม 120 คน
เนื่องจาก ดังที่ปรากฏข่าวสารตามสื่อต่างๆทั่วไปพบว่าปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมโดยรวมในประเทศ
มีการยกระดับความรุนแรงและขยายตัวแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น โดยมุ่งหมายไปยังกลุ่มนักเรียน นิสิตนักศึกษา ซึ่งปัจจุบันพบว่ากลุ่มผู้ค้ารายย่อย กลับกลายมาเป็นผู้ที่อยู่ในวัยศึกษาและอายุน้อย อันเป็นการทำลายชาติอย่างรุนแรง จึงมีความจำเป็นที่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทุกคน ทุกหมู่เหล่า ต้องช่วยกันเฝ้าระวัง และแก้ปัญหายาเสพติด และอาชญากรรมอย่างจริงจัง
สถานีตำรวจภูธรขาณุวรลักษบุรี มีความตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงจัดทำโครงการนี้ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ นักเรียน นักศึกษา และสถาบันการศึกษา ที่อยู่ในตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี มีความรู้ความเข้าใจ รู้จักป้องกันตนเอง และหลีกเลี่ยงจากปัญหายาเสพติด และอาชญากรรม รวมทั้งเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการต่อต้านภัยยาเสพติดและอาชญากรรมที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน

วิโรจน์ นสพ.ประชาไท รายงาน
Cr.ภาพ/ข่าว รองฯ.สุเมธ บัวสำลี

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959