ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

“ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนท่ายาง” นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมกับ คุณ วันวิสาข์ ชาตะวัฒนโสภากุล สถาปนิก กรมโยธาธิการและผังเมืองและทีมงานสำรวจ ได้มาติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนท่ายางพร้อมลงพื้นที่สำรวจ เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 4 กันยายน 2561
ทีมข่าวเพชรบุรี นสพ.ประชาไท

 

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959