ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00น. คุณยุวดี ไมทอง บ้านเลขที่ 45 หมู่1 ตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยโดยมอบผ่านให้ทาง โรงพยาบาลกองบิน 7 ไว้สำหรับผู้ป่วยที่มาใช้บริการในโรงพยาบาลเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ อาทิ

1. เตียงคนไข้ปรับได้ 1 หลัง
2. รถเข็น 2 คัน
3. วอคเกอร์ 1 ชุด
4. กระโถน แบบสอด 2 ใบ
5. ที่นั่งถ่าย 1 ใบ

– น.ท.หญิงกรรณิกา พรหมวงศ์ หัวหน้าพยาบาล

– น.ต.หญิงเหมวรรณ หมายสุข พยาบาล 

– ร.ท.ธีรวัฒน์ จันทร์โกมุท นายทหารสุขาภิบาล เป็นผู้รับมอบ

ตุลา นสพ.ประชาไท จ.สุราษฎร์ธานี

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959