ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 ที่ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี บรรดาตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อาทิ นายก อบจ.จ.นนทบุรี / นายกสมาคม อบต.แห่งประเทศไทย / ประธานหอการค้า / ปธ.สภาอุตสาหกรรม / สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จ.นนทบุรี / สมาคมสื่อช่อสะอาด ได้จับมือกันเข้ายื่นหนังสือกับนายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการ จังหวัดนนทบุรี ในกรณีเรียกร้องให้ นายภานุ แย้มศรี ผวจ.นนทบุรี เข้าทำงานในตำแหน่งเดิม หลังจากกรณีที่นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งให้นายภานุ แย้มศรี ไปปฎิบัติหน้าที่สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นการชั่วคราวระยะเวลา 3 เดือน จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง และต่อมากระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการปฎิบัติงานของ ผวจ.นนทบุรี

บัดนี้กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งมาว่าการปฎิบัติงานของ นายภานุ แย้มศรี เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ไม่มีมูลกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยและสั่งยุติเรื่องแล้ว จึงเห็นสมควรว่าให้นายภาณุ แย้มศรี กลับเข้ามาปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผวจ.นนทบุรี ตามเดิม อนึ่งพื้นที่ จ.นนทบุรี เป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญในภาคการเงินและบริการ มีประชากรในทะเบียนราษฎร์ และประชากรแฝงมาก จึงเป็นพื้นที่เมืองที่มีความซับซ้อนและมีปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขมากมายไม่สมควรจะมีการว่างเว้นผู้ปฎิบัติหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัด และการการที่ได้ทำงานร่วมกันมา นายภานุ แย้มศรี ตั้งแต่ครั้งดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีวิธีคิด วิธีทำงานและการวางตัวที่ดี ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายสามารถทำงานกับทุกภาคส่วนได้เป็นอย่างดี จึงพร้อมยืนยันและหนุนช่วยและร่วมมือ เพื่อพัฒนาการแก้ปัญหาของจังหวัดนนทบุรีและสนองนโยบายกับนายภาณุ แย้มศรี ต่อไป โดยหลังจากนี้จะเดินทางไปยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาต่อไป.

ทีมข่าว นสพ.ประชาไท

Cr. แนวหน้า |มติชน/mss / สื่อมวลชนจ.นนท์/ เดลินิวส์ /NNTกปส./ สื่อช่อสะอาด/อบจ.

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959