ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

“นวมินทร์รวมใจ นุ่งโจง ห่มสไบเทิดไท้องค์ราชินี “ นิศรรศการและการแสดงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราฃินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ปทุมธานี

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959