ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">
รมว.ยุติธรรมเปิดโครงการฉีดวัคซีนให้ผู้ต้องขังเรือนจำพิเศษพัทยา

เมื่อวันที่ 5.มิ.ย.64 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการประทรวงยุติธรรม ได้เดินทางมาที่เรือนจำกลางพิเศษพัทยา ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เพื่อเป็นประธานเปิดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้แก่ผู้ต้องขัง พร้อมตรวจเยี่ยมผู้ต้องขังและให้กำลังใจทีมแพทย์พยาบาลของโรงพยาบาลบางละมุงและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบางละมุง ที่เข้าทำการฉีดวัคซีนให้กับผู้ต้องขังภายในเรือนจำกลางพิเศษพัทยา

รมว.ยุติธรรมเปิดโครงการฉีดวัคซีนให้ผู้ต้องขังเรือนจำพิเศษพัทยา

ซึ่งในวันนี้เป็นการฉีดวัคซีนให้ผู้ต้องขังเป็นวันแรก โดยมี นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และนายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช ร่วมให้การต้อนรับ นายมานพ ชมชื่น ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษพัทยา กล่าวว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงยุติธรรม (ศบค ยธ) และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมราชทัณฑ์ (ศบค.รท.)

รมว.ยุติธรรมเปิดโครงการฉีดวัคซีนให้ผู้ต้องขังเรือนจำพิเศษพัทยา

ได้กำหนดเกณฑ์ในการจัดสรรวัคซีนให้กับเรือนจำทัณฑสถาน จำนวน 12 แห่ง ซึ่งเรือนจำพิเศษพัทยา เป็นเรือนจำในกลุ่มเป้าหมาย โดยแบ่งฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มเจ้าหน้าที่ (ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน), กลุ่มผู้ต้องขังกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ผู้ต้องขังสูงอายุ และผู้ต้องขังที่มีโรคประจำตัว และกลุ่มผู้ต้องขังที่เป็นอาสาสมัครของเรือนจำ (อส.รจ)

รมว.ยุติธรรมเปิดโครงการฉีดวัคซีนให้ผู้ต้องขังเรือนจำพิเศษพัทยา

ซึ่งปัจจุบันเรือนจำพิเศษพัทยา ไม่มีเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังติดเชื้อ จากการตรวจคัดกรองทางการแพทย์มีผลเป็นลบ ตลอดการตรวจหลายครั้งครบ 100 เปอร์เซ็นต์ และในวันนี้เรือนจำพิเศษพัทยา ได้รับการจัดสรรวัคซีน จำนวน 480 โดส

รมว.ยุติธรรมเปิดโครงการฉีดวัคซีนให้ผู้ต้องขังเรือนจำพิเศษพัทยา

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวว่า ต้องขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ของเรือนจำพิเศษพัทยา ทุกคนที่ได้ร่วมกันวางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 ในเรือนจำเป็นอย่างดี ทำให้ในขณะนี้ในเรือนจำพิเศษพัทยา ยังไม่พบว่ามีผู้ต้องขังติดเชื้อโควิดแต่อย่างใด

รมว.ยุติธรรมเปิดโครงการฉีดวัคซีนให้ผู้ต้องขังเรือนจำพิเศษพัทยา

ในปัจจุบันเชื้อโควิด 19 ไม่สามารถเข้าไประบาดภายในเรือนจำได้ ทำให้เรือนจำกลางพิเศษพัทยา เป็นเรือนจำสีขาวปลอดเชื้อโควิด – 19 โดยเฉพาะการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ในวันนี้ก็เป็นการสร้างความเชื้อมันให้กับเจ้าหน้าที่และตัวผู้ต้องขังรวมทั้งญาติของผู้ต้องขัง และสังคมภายในนอก ซึ่งถือว่าเป็นนโยบายหลักของกระทรวงยุติธรรมและกรมราชทัณฑ์..

หน่อย บูรพา นสพ.ประชาไทนิวส์ออนไลน์ พัทยา จ.ชลบุรี /รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959