ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 15.30 น.นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสวนนนท์ 001 ผู้สืบทอดในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่อเข้าร่วมสนองพระราชดำริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สวนคุณแผ่นดิน ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สำรวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่นในตำบลบางสีทอง จัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น สร้างความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่ ให้ความสำคัญกับการสร้างทายาทสืบทอดอาชีพชาวสวน จากผู้ที่มีภูมิปัญญา ประสบการณ์ และความรู้ในการทำสวนในแบบวิถีนนท์
ดำเนินการโดย ทต. บางสีทอง มีคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล เกษตรอำเภอ นายก ทต.บางสีทอง นายก อบต. บางขนุน จนท.ทหาร ปตอ. ร.1 พัน5 ครู กศน. พนักงานท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบางสีทองและบางขนุน ครูและนักเรียนวัดบางอ้อยช้าง และพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอำเภอบางกรวย ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 21-23 กันยายน 2560
เบิ้ม เมืองนนท์ นสพ.ประชาไท รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959