ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบทำไมต้องเมืองคอน (วันชิงเปรต)
สารทเดือนสิบ เป็นงานบุญประเพณีของคนภาคใต้ ของประเทศไทย โดยเฉพาะ ชาวนครศรีธรรมราช ที่ได้รับอิทธิพลด้านความเชื่อ ซึ่งมาจากทางศาสนาพราหมณ์ โดยมีการผสมผสานกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเข้ามาในภายหลัง โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญ เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศล ให้แก่ดวงวิญญาณของบรรพชนและญาติที่ล่วงลับ ซึ่งได้รับการปล่อยเปรตมาจากนรก ที่ตนต้องจองจำอยู่ เนื่องจากผลกรรมที่ตนได้เคยทำไว้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ โดยจะเริ่มปล่อยตัวจากนรกในทุกวันแรม 1 ค่ำเดือน 10 เพื่อมายังโลกมนุษย์ โดยมีจุดประสงค์ในการมาขอส่วนบุญจากลูกหลานญาติพี่น้อง ที่ได้เตรียมการอุทิศไว้ให้เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ล่วงลับ หลังจากนั้นก็จะกลับไปยังนรก ในวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10
พรุ่งนี้บุญเดือนสิบหนหลัง ปีนี้ตรงกับวันพุธ ที่ 20 กันยายน 2560 คนพุทธชาวใต้ไม่เพียงแต่ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ถือว่าเป็นงานบุญครั้งใหญ่ที่ไม่ว่าทำงานอยู่ที่ไหนจะต้องหลบเริน ( กลับบ้าน ) มารวมญาติกันปีละครั้ง และพรุ่งนี้เองเป็นงานบุญครั้งที่สอง วันแรม 15 ค่ำ เดือนสิบเรียกว่า วันส่งเปรต
ซึ่งกุศโลบายจริงๆแล้วคือ ทำให้ผู้ที่ไปประกอบ อาชีพจากถิ่นห่างไกลจากบ้านเกิด ได้มีโอกาสได้กลับมาพบปะสังสรรค์ และรู้จักวงศาคณาญาติเพิ่มขึ้นนั่นเอง
อ.สาริต พรหมนรา
สำนักข่าว น.ส.พ.ประชาไท
ภาพ/ข่าว รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959