ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

“คนไทยไม่ทิ้งกัน” แบ่งปัน หยิบฟรี แต่พอดี ถ้ามีก็เพิ่มเติม  หน้าที่ว่าการอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร จัดตู้แบ่งกันและตู้ปันสุข ขึ้น

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา  13:30 น บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอคลองขลุง โดยนายอนันต์ ผลอำนวย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกำแพงเพชรเขต 3 และประธาน กรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอคลองขลุง ,หัวหน้าส่วนราชการ คหบดี,และประชาชนชาวอำเภอคลองขลุง

รวมพลังน้ำใจ สู้ภัยโควิด 19 โดยนำสิ่งของจำเป็นทางด้าน อุปโภค ต่อการดำรงชีพ มาแบ่งปัน ให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด 19 ผ่าน ตู้แบ่งกัน และตู้ปันสุข ณ. ที่ว่าการอำเภอคลองขลุง

โดยท่าน สส.อนันต์ผลอำนวย และท่านนายอำเภอ สดุดี พุทธัง ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและประขาชนช่วยกันเติมสิ่งของต่างๆ ลงตู้แบ่งกันและตู้ปันสุข

เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบมาหยิบไปใช้อย่างพอดี และทางอำเภอ นำสิ่งของ อุปโภคบริโภค ใส่ในตู้แบ่งกัน และตู้ปันสุข ทุกวัน หรือจะมีผู้ที่มี จิตศรัทธา มีผู้ใจบุญ จะนำสิ่งของอุปโภคบริโภค มาใส่ ก็สามารถทำได้

 วิโรจน์ เรื่อศรีจันทร นสพ.ประชาไทนิวส์ออนไลน์ CR:ภาพ/ข่าว อส.สำราญ ถวัลเวช

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959