ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์เชิดชัย โชครัตนชัย ณ.เมรุวัดสุทธจินดา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2661 มีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานท่านรองศาสตราจารย์เชิดชัย โชครัตนชัย ด้วยความรักและอาลัย  รองศาสตราจารย์เชิดชัย โชครัตนชัย เกิดเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2486 บ้านเกิดอยู่จังหวัดฉะเชิงเทรา บ้านเลขที่ 65 หมู่ที่ 7 ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นบุตรคนที่ 4 ของคุณพ่อโชติ คุณแม่บุญนอม โชครัตนชัย มีอาชีพเกษตรกรรม ทำสวน ทำนา ปลูกผักและผลไม้ รองศาสตราจารย์เชิดชัย โชครัตนชัย เริ่มเรียนที่โรงเรียนเซนต์หลุยส์ พ.ศ.2492 ถึงมัธยมปีที่ 4  จึงลาออกไปเรียนต่อที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จนกระทั้งจบชั้นมัธยมปีที่ 6 และได้มาเรียนต่อที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสนหลักสูตร 4ปีได้รับปริญญาตรี เป็นนักเรียนทุนการฝึกหัดครู 6 ปี หลังจากจบปริญญาตรีแล้วสอบบรรจุได้ที่โรงเรียนมัธยมปักธงชัยประชานิรมิต อำเภอปักธรชัยได้ประสบผลสำเร็จจึงมาสอบบรรจุโรงเรียนสุรนารีวิทยาเมื่อ ปี พ.ศ.2509 และได้ไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศสหรัฐอเมริกาในระดับปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษาที่ JACKSON STATE UNIVERITY , JACKSON,MISS,U.S.A เมื่อปี พ.ศ.2515 และจบการศึกษากลับมาในปี พ.ศ.2516 เมื่อเรียนจบก็กลับมาสอนตามเดิมจนถึง ปี พ.ศ.2517  ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าหมวดวิชาสังคมศึกษา ปี พ.ศ.2518 และได้สอบโอนไปอยู่ที่วิทยาลัยครูนครราชสีมาเมื่อวันที่1 กรกฎาคม 2518 สมัยที่อาจารย์พจน์ ธัญญขันธิ์ อดีตรองปรัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้อำนวยการ จากประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับผู้บริหารในปี พ.ศ.2536 จึงได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2536 และต่อมาปี พ.ศ.2538มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันราชภัฎเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เป็นอีกครั้งที่ท่านรองศาสดารย์เชิดชัย โชครัตนชัย มารับตำแหน่งผู้บริหารที่สถาบันราชภัฎเพชรบูรณ์และพัฒนาสถาบันตลอดมาจนเป็นที่ยอมรับของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อมาปี พ.ศ.2542 ได้รับการโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันราชภัฏนครราชสีมา อีกครั้ง เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2542 ชึ่งเป็นความตั้งใจของท่านรองศาสดารย์จารย์เชิดชัย โชครัตนชัยที่ต้องการกลับมาทำประโยชน์กับสถาบันราชภัฎนครราชสีมาและจังหวัดนครราชสีมา วาระสุดท้ายของการดำรงตำแหน่งอธิการบดีคือวันที่ 8 มิถุนายน 2546 หลังจากนั้นก็ครบอายุราชการเกษียณ วันที่ 30 กันยายน 2546 ร่วมเวลาที่รับราชการทั้งสิ้นเป็นเวลา 37 ปี ร่วมเวลาที่เป็นผู้บริหารของสถาบันราชภัฏในระดับรองอธิการ 12 ปี และเป็นอธิการบดี 10 ปี

Cr.ศุภเดช ธนูศร นสพ.ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959