ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">
นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ นโยบายเน้นหนักจังหวัดปราจีนบุรี 5 เรื่อง

นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ นโยบายเน้นหนักจังหวัดปราจีนบุรี 5 เรื่อง

นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ นโยบายเน้นหนักจังหวัดปราจีนบุรี 5 เรื่อง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9:30 น นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายเน้นหนักของจังหวัดปราจีนบุรี 5 เรื่อง” ประกอบด้วย

นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ นโยบายเน้นหนักจังหวัดปราจีนบุรี 5 เรื่อง

1 การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

2 การดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

3 การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม

4 การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

5 การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5

นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ นโยบายเน้นหนักจังหวัดปราจีนบุรี 5 เรื่อง

โครงการบริหารเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด จังหวัดปราจีนบุรี จัดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี ที่ร้านบางกุ้งทุ่งข้าว ตำบลบางกุ้ง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายณรงค์พันธ์ เจนประกอบกิจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี และนางจารุณี กาวิล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี ให้การต้อนรับ และร่วมเป็นวิทยากรบรรยายด้วย

นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ นโยบายเน้นหนักจังหวัดปราจีนบุรี 5 เรื่อง

การจัดโครงการบริหารเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัดในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจากหลายเครือข่าย ประกอบด้วย สื่อมวลชนด้านโทรทัศน์  วิทยุกระจายเสียง ผู้ดำเนินรายการ ผู้ประกาศ สื่อมวลชนด้านหนังสือพิมพ์ อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านของกรมประชาสัมพันธ์ อาสาสมัครสาธารณสุขและกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นเครือข่ายเสียงตามสายและหอกระจายข่าว จำนวนทั้งสิ้น 36 คน

นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ นโยบายเน้นหนักจังหวัดปราจีนบุรี 5 เรื่อง

มีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลข่าวสาร จากภาครัฐ และนโยบายสำคัญของจังหวัดที่ถูกต้องไปเผยแพร่ ให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจ ในการดำเนินงานของรัฐบาลและจังหวัดปราจีนบุรี ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากประชาชน ในนโยบาย ด้านต่างๆ ทั้งของ รัฐบาล และจังหวัดปราจีนบุรีต่อไป

นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ นโยบายเน้นหนักจังหวัดปราจีนบุรี 5 เรื่อง

ภาพ ข่าว นอง&ตาล&เก่ง บูรพา #หนังสือพิมพ์ประชาไทนิวส์ออนไลน์ จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959