ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 11.10 น. ณ ศูนย์หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้กิจกรรมหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เกาะเกร็ด และเปิดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่บนเกาะเกร็ดให้กับตัวแทนบริษัททัวร์ ซึ่งจะเป็นแหล่งรวมข้อมูล องค์ความรู้ของโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ข้อมูลผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษสำหรับรองรับคณะทัวร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต การตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนภาคการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนเกาะเกร็ด ให้มีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ยุคใหม่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ซึ่งมีการดำเนินการออกแบบจัดทำป้ายบอกทาง แผนที่ท่องเที่ยว และการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ บนเกาะเกร็ด จำนวน 5 เส้นทาง ได้แก่

เส้นทางที่ 1 : “เส้นทางนักปั้น”
จอดรถที่วัดสนามเหนือ (ฝั่งอ.ปากเกร็ด) และลงเรือมาขึ้นที่ท่าวัดปรมัยยิกาวาท
งานหัตกรรมพื้นบ้านตามแบบฉบับเครื่องปั้นดินเผารามัญ หม้อน้ำลายวิจิตที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น กลายเป็นตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดนนทบุรี และของใช้ของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว พร้อมกิจกรรมเวิร์คช็อปงานปั้น งานแกะสลักให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมลงมือทำได้ทุกวัน

เส้นทางที่ 2 : “เส้นทางขนมหวาน”
ลงเรือที่ท่าวัดกลางเกร็ด (ถนนภูมิเวช) ขึ้นเกาะเกร็ดที่ท่าวัดป่าฝ้ายเลี้ยวซ้าย… ไปบ้านนาฏศิลป์ครูอุ้ม (รำไทย-มอญ)
หวานอร่อยถูกใจกับขนมเลิศรส ขนาดพอดีคำ รสหวาน เนื้อนิ่มอร่อยทุกชิ้น หลากหลายรูปแบบ ทั้งขนมมงคล ขนมหวานชาววังที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ครั้งเสด็จแวะพักเรือพระที่นั่งมาประทับที่เกาะเกร็ด และขนมขึ้นชื่อทั้งตำรับไทย มอญ และมุสลิม พร้อมต้อนรับแขกผู้มาเยือนแบบสดใหม่ทุกวัน

เส้นทางที่ 3 : ” เส้นทางสปา สมุนไพร เกษตร”
ลงเรือที่ท่าวัดแสงสิริธรรม(ฝั่งท่าอิฐ) ก่อนลงเรือแวะให้อาหารปลา เที่ยวตลาดน้ำ
ชมสวนสมุนไพรรางแดง สวนหน่อกะลาพืชสมุนไพรตระกูลข่า สวนผักไฮโดรโปนิกส์ สวนทุเรียน สมุนไพรอันหลากหลายที่สืบทอดภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทย นำมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพนานาชนิด ทั้งเครื่องดื่มสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับผิวพรรณ และบริการนวดแผนไทยที่จะช่วยผ่อนคลายเมื่อยล้าให้กับทุกท่าน

เส้นทางที่ 4 : “เส้นทางนาฏศิลป์-ศรัทธา-ตลาดวันหยุด”
ลงเรือที่ท่าวัดบางจาก (ตลาดคลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด) ไหว้พระใหญ่ ลอดโบสถ์ แล้วลงเรือข้ามมาที่วัดเสาธงทอง (เกาะเกร็ด)
ชมการแสดงปี่พาทย์มอญเกาะเกร็ด การแสดงนาฏศิลป์ไทย รำมอญ ที่ยังคงสืบทอด ฝึกสอนเยาวชนรุ่นใหม่ให้เห็นคุณค่าของศิลปะแขนงนี้ไว้ พร้อมเปิดการฝึกสอน การแสดงให้ชมทุกวันหยุด ณ ลานวัฒนธรรมวัดไผ่ล้อม ที่ยังคงความงดงามของการแต่งกาย ท่วงท่าทางร่ายรำอันอ่อนช้อย และความไพเราะของดนตรีมอญที่หาฟังได้ยาก

เส้นทางที่ 5 : “เส้นทางนักปั่น”
จอกรถที่วัดสนามเหนือ (ฝั่ง อ.ปากเกร็ด) และลงเรือมาขึ้นที่ท่าวัดปรมัยยิกาวาท
ชมวิวทิวทัศน์สวน ท่ามกลางธรรมชาติอันเขียวขจี สูดอากาศบริสุทธิ์ให้ชุ่มปอด พร้อมชื่นชมความงดงามของสถาปัตยกรรม อาคารเรือนไม้ ทิวทัศน์ริมสายน้ำเจ้าพระยาที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ด้วยระยะทางรอบเกาะ 5.8 กิโลเมตร พร้อมเปิดเส้นทางจักรยานเส้นใหม่ ระยะทาง 500 เมตร ที่พร้อมรับนักปั่นให้ไปซึมซับบรรยากาศที่มิอาจลืม

เบิ้ม เมืองนนท์/รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959