ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า โชว์ศักยภาพ SMEs/OTOP ไทยก้าวสู่ ตลาดการค้าต่างประเทศ ตามโครงการพัฒนาการค้าการลงทุนแห่งสี่แยกอินโดจีน โดยมี นายบำรุง รื่นบันเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี นายพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสมาภรณ์ ครุฑธา ผู้จัดการแผนกโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค พร้อมด้วย ดาราชื่อดัง “มะปราง กัญญารัตน์ หรือแม่หญิงจันทร์วาด” นักแสดงดังจากละครเรื่องบุพเพสันนิวาส ร่วมในพิธีเปิดงาน “มหกรรมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเมืองสองแคว…แลอาเซียน” ระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2561 ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายบำรุง กล่าวว่า จังหวัดพิษณุโลก มีความโดดเด่นทั้งในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว อีกทั้งยังมีสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีชื่อเสียงมายาวนาน ซึ่งเป็นสินค้าที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ของจังหวัด และงานมหกรรมแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้า จังหวัดพิษณุโลกในครั้งนี้ได้รวบรวมความโดดเด่นของจังหวัดพิษณุโลกในด้านต่างๆ มาไว้ภายงาน ดังนั้น ถือเป็นงานที่แสดงถึงศักยภาพของจังหวัดพิษณุโลกให้ประจักษ์ต่อสายตาทุกท่านอย่างเป็นรูปธรรม

ในวันที่ 4 – 8 เมษายน 2561 ทางจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก กำหนดจัดกิจกรรมการเชื่อมโยงตลาดการค้าต่างประเทศของ SMEs/OTOP กับกลุ่มประเทศอาเซียน โดยได้จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ตามโครงการพัฒนาการค้าการลงทุนแห่งสี่แยกอินโดจีนอย่างต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยในครั้งนี้ ได้จัดงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน และได้โชว์สินค้าที่เป็นของขึ้นชื่อของจังหวัด ซึ่งใช้ชื่องานว่า มหกรรมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเมืองสองแคว…แลอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสิงเสริม เชื่อมโยง และขยายช่องทางการตลาดสินค้าที่มีศักยภาพ สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการได้พัฒนาศักยภาพความสามารถในการแข่งขัน และสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้น การเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค และเชื่องโยงคู่ค้ารายใหม่ ให้มีช่องทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าดี สินค้าเด่น และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในระดับประเทศ และก้าวสู่ระดับนานาชาติต่อไป

สำหรับภายในงานได้ แบ่งพื้นที่ออกเป็น โซนนิทรรศการ โซนเจรจาธุรกิจ และบูทแสดงสินค้า 120 บูท ประกอบด้วยสินค้า SME และ OTOP ที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดพิษณุโลก โซนที่เป็นกิจกรรมการแสดงบนเวที เพื่อแสดงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลก เป็นประจำทุกวัน และยังมีศิลปินที่มีชื่อเสียงมากมาย สลับเปลี่ยนมาร่วมงาน และร้องเพลงในงาน ทุกวัน อาทิเช่น มะปราง กัญญารัตน์ ผู้รับบทแม่หญิงจันทร์วาด จากละครบุพเพสันนิวาส แตงโม ภัทรธิดา , อิม เฟี้ยวฟ้าว , แคนดี้ รากแก่น , ไอซ์ อธิชนันท์

การจัดงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าในครั้งนี้ ถือเป็นแนวทางในการส่งเสริมการขาย การตลาดของผู้ประกอบการเป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ชาวพิษณุโลก นักท่องเที่ยวทั้งภาคเหนือ และภาคกลาง รู้จักสินค้าและบริการที่มีศักยภาพของจังหวัดพิษณุโลกมากยิ่งขึ้น ในแง่ของด้านการผลิตสินค้าการท่องเที่ยว การลงทุน ทัศนียภาพที่สวยงาม รวมถึงประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นสองคล้องตามนโยบายของรัฐบาล ที่ดำเนินตามโครงการพัฒนาการค้าการลงทุนแห่งสี่แยกอินโดจีน เพื่อบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนอีกด้วย

กอบกฤษณ์ ชุกลิ่น นสพ.ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959