มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560

0
1385
ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560

ปทุมธานี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 ณ. วัดจันทน์กะพ้อ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ที่ วัดจันทน์กะพ้อ อำเภสามโคก จังหวัดปทุมธานี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำมาถวายพระสงฆ์จำพรรษา ครบไตรมาส โดยศาสตราจารย์ นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 ณ. วัดจันทน์กะพ้อ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี และคณะอาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยมีการล่องเรือกฐินพระราชทาน จาก ท่าพระจันทร์ มาขึ้นที่ท่าน้ำหน้าวัดจันทน์กะพ้อ
ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงปลูก ต้นจันทน์กระพ้อ ไว้ ณ พระอาราม แห่งนี้ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2541 สำหรับ ปัจจัยที่ผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมอนุโมทนาเป็น จำนวน ทั้งสิ้น 1,427,183.09 บาท

อำนาจ โรจน์รักษ์ /หัวหน้าศูนย์ข่าว นสพ.ประขาไท จ.ปทุมธานี

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959