ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">


เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ก.พ. 2561 เวลา 09.00 น.นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีมอบขาเทียมพระราชทาน พร้อมด้วย นายเกรียงฤทธิ์ สุขเจริญสิน กรรมการมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นพ.วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร น.ส.รุจน์จิณี สุภวรีย์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ นายรวีโรจน์ ส่องศรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงผู้พิการขาขาด และประชาชน เข้าร่วมงานกว่า 200 คน ณ บริเวณวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

เพื่อจัดทำขาเทียมให้แก่คนพิการขาขาดโดยไม่คิดมูลค่า และเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการจัดหน่วยขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ไปยังจังหวัดต่างๆ เพื่อให้บริการแก่คนพิการขาด ซึ่งอยู่ห่างไกลและไม่สะดวกเข้ารับบริการในสถานพยาบาล ในการออกหน่วยขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ของจังหวัดกำแพงเพชร มีจำนวนคนพิการมารับบริการทั้งสิ้น 127 ราย เป็นชาย 106 ราย หญิง 21 ราย สาเหตุเกิดจากอุบัติเหตุจราจร คิดเป็นร้อยละ 55 สาเหตุทางการแพทย์ คิดเป็นร้อยละ 29 พิการแต่กำเนิด คิดเป็นร้อยละ 5 และสาเหตุอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 11 ซึ่งจากการประเมินของแพทย์พบว่า ผู้ที่มีความพร้อมทำขาเทียมมีจำนวน 104 ราย

โดยมูลนิธิขาเทียมฯ จัดทำขาเทียมรวม 114 ขา แบ่งเป็นประเภทสวยงาม 107 ขา และขาเกษตร จำนวน 7 ขา ทั้งนี้ ผู้พิการที่ไม่สามารถรับบริการได้นั้น สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากตอขาบวม แผลติดเชื้อและความดันโลหิตสูง แพทย์ได้แนะนำให้รักษาร่างกายให้แข็งแรง มีความพร้อมในการใส่ขาเทียม ซึ่งทางมูลนิธิฯจะสนับสนุนชิ้นส่วนและอุปกรณ์ทำขาเทียมโดยไม่คิดมูลค่าให้ต่อไป

พงศภัค นสพ.ประชาไท รายงาน

Cr.ภาพ/ข่าว: ธนิภา ปชส.กำแพงเพชร

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959