ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายวีระ โรจน์พจนรัตน์) ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม “ตลาดริมรั้ว ย้อนรอยชากังราว”

ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการ อ.เมืองกำแพงเพชร … ร่วมด้วยนายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัด, นางสุชาดา สีสุวรรณ นายกเหล่ากาชาด/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร, นางสมพิศ แก้วแดง รองนายกเหล่ากาชาดกำแพงเพชรพร้อมสมาชิกกาชาดกำแพงเพชร

นายรวีโรจน์ ส่องศรี ประชาสัมพันธ์จังหวัด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด, นายองอาจ สังคหัตถากร นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร และนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมือง กพ. โดยนางมันทนา กันสิทธิ์ วัฒนธรรมจังหวัด และเจ้าหน้าที่ ตำรวจ ทหาร อาสามารวมงานในที่นี่
เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และช่องทางการตลาด ด้วยการใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะสร้างเสน่ห์ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติและช่วยเสริมรายได้ชาวบ้านมีอาชีพประกอบการค้าการขายและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสืบสานกันต่อไป
พงศภัค นสพ.ประชาไท

Cr.กาชาดจังหวัดกำแพงเพชร

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959