ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

 

บิ๊กอู๋ รมว.แรงงาน แถลงความคืบหน้าแก้ปัญหาแรงงานประมงในทะเล เมื่อเวลา14.00น.วันที่15.ก.พ.61 ณ.ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น5 อาคารกระทรวงแรงงาน พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว (รมว.แรงงาน) ได้แถลงถึงการแก้ไขปัญหาแรงงานในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำว่า ทางด้านรัฐบาลไทยได้มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาแรงงานในภาคประมงอย่างจิงจัง

และในช่วง 2 ปีที่ผ่านมามีการดำเนินการออกมาตรการเพื่อคุ้มครองแรงงาน ทั้งในด้านกฏหมาย นโยบาย และการบังคับใช้ รวมทั้งมีความร่วมมือกับทั้งภาคเอกชน NGOs องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ILO สหภาพยุโรป EU และรัฐบาลของประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะส่งผลให้กับสถานการณ์ด้านแรงงานในภาคประมงเพื่อให้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีและพัฒนาขึ้น อีกทั้งยังมีแรงงานต่างชาติที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการตามขั้นตอนของกฏหมายก็ยังได้ยืดระยะเวลา เพื่อให้แรงงานต่างชาติได้ดำเนินการตามกฏหมายข้อกำหนด ที่ทางรัฐบาลได้ผ่อนปรนให้

ทั้งนี้เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง และช่วยลดปัญหาต่างๆ เช่นการก่อเหตุอาชญกรรม หรือขบวนการค้ามนุษย์ ฯลฯ เพื่อความสงบสุขและช่วยลดปัญหาการขาดแรงงาน พร้อมกันนี้ภายหลังจากการแถลงผลถึงความคืบหน้าเสร็จสิ้น พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว(รมว.แรงงาน) ก็ได้เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนชาวต่างชาติได้สอบถาม และได้ตอบทุกคำถามจนเป็นที่เรียบร้อย ด้วยความกระจ่างและพึงพอใจ

เกียติ เด็กบาง นสพ.ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959