ผู้ว่า จ.สุพรรณบุรี เป็นประธานพิธียกเสาเอกบ้านหลังแรก”โครงการบ้านมั่นคงชนบทตำบลห้วยขมิ้น”

0
692
ผู้ว่า จ.สุพรรณบุรี เป็นประธานพิธียกเสาเอกบ้านหลังแรก
ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธียกเสาเอกบ้านหลังแรก”โครงการบ้านมั่นคงชนบทตำบลห้วยขมิ้น”

ผู้ว่า จ.สุพรรณบุรี เป็นประธานพิธียกเสาเอกบ้านหลังแรก"โครงการบ้านมั่นคงชนบทตำบลห้วยขมิ้น"
ผู้ว่า จ.สุพรรณบุรี เป็นประธานพิธียกเสาเอกบ้านหลังแรก"โครงการบ้านมั่นคงชนบทตำบลห้วยขมิ้น"

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2563 นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี “ยกเสาเอกบ้านหลังแรก โครงการบ้านมั่นคงชนบทตำบลห้วยขมิ้น”

ผู้ว่า จ.สุพรรณบุรี เป็นประธานพิธียกเสาเอกบ้านหลังแรก"โครงการบ้านมั่นคงชนบทตำบลห้วยขมิ้น"

ณ.ตำบลห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี โดยมี นาย สิทธิศักดิ์  แย้มพรายภิรมย์ นายอำเภอด่านช้าง , นายสุชาติ ศิลปหัสดี นายก อบต.ห้วยขมิ้น ,ผู้บริหาร พอช. ,พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สุพรรณบุรี (พมจ.),ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนเข้าร่วมงานประมาณ 350 คน

ผู้ว่า จ.สุพรรณบุรี เป็นประธานพิธียกเสาเอกบ้านหลังแรก"โครงการบ้านมั่นคงชนบทตำบลห้วยขมิ้น"

สำหรับโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ ซ่อมสร้างบ้านเรือนที่มีสภาพทรุดโทรมให้กับชาวบ้านใน14 หมู่บ้าน ใน ต.ห้วยขมิ้น รวม 269 หลังคาเรือน งบประมาณ 7,867,031บาท (ครัวเรือนละ8,000-40,000บาท ตามสภาพความเสื่อมโทรม)

ผู้ว่า จ.สุพรรณบุรี เป็นประธานพิธียกเสาเอกบ้านหลังแรก"โครงการบ้านมั่นคงชนบทตำบลห้วยขมิ้น"

โดยจะเริ่มซ่อมสร้างบ้านหลังแรกในวันนี้ และจะซ่อมสร้างเสร็จทั้งหมด 269 หลัง ภายในช่วงต้นปี 2565 เพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น.

ผู้ว่า จ.สุพรรณบุรี เป็นประธานพิธียกเสาเอกบ้านหลังแรก"โครงการบ้านมั่นคงชนบทตำบลห้วยขมิ้น"

เฉลิมพล เวชอาภรณ์ /ศักดิ์ดา จุ้ยเจริญ นสพ.ประชาไทนิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรี รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959