ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ.หมู่บ้านนาไร่เดียว ต.วังแขม อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพขร
นางสุชาดา สีสุรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร นายวิสิษฎ์ สกุลยืนยง นายอำเภอคลองขลุง นายกกิ่งกาชาดอำเภอคลองขลุง พร้อมคณะเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรและกิ่งกาชาดอำเภอคลองขลุง นายปรีดี ทาเอื้อ ปลัดอำเภอคลองขลุง ร.ท.วิรุณ มีโภคา หัวหน้าชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอคลองขลุง นายนิคม สุกใส สาธารณสุขอำเภอคลองขลุง ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัว น.ส.เดือน ทัศจันทร์ บ้านเลขที่ 193/1 หมู่ 13 บ้านนาไร่เดียว ต.วังแขม อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร พบสภาพความเป็นอยู่กับความยากจน ครอบครัวรันทด เลี้ยงลูก 3 คน ป่วยเป็นโรค กล้ามเนื้ออ่อนแรง นอนติดเตียง นาน 18 ปี ต้องคอยเลี้ยง บุตรทั้ง 3 คน ตามลำพัง โดย อาศัยอยู่กับน้องสาว ชึ่งสภาพบ้าน ยังสร้างไม่เสร็จ ส่วนรายได้ รับจ้างรายวันทั่วไปตามหมู่บ้านเนื้องจากใกล้บ้านเพราะต้องกลับมา คอยดูแลป้อนข้าวป้อนน้ำลูกทั้ง 3 คน คนโตชื่อ นายปรมัตถ์ แสงจันทร์ อายุ18 ปี คนที่ 2 นายธีรภัทร์ แสงจันทร์ อายุ 16 ปี คนที่3 คนเล็ก ด.ช. สุรนัย นาคเทวี อายุ11 ปี ซึ่งบุตรทั้งสามได้ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เหล่ากาชาดกำแพงเพชรพร้อมคณะได้ให้ความช่วยเหลือครอบครัวของ น.ส.เดือน ทัศจันทร์ โดยมอบสิ่งของ ที่นอน หมอน ของใช้จำเป็น สำหรับผู้ป่วย และเงินช่วยเหลือเบื้องต้น และพร้อมทั้ง ได้มอบบทสวดมหาจักรพรรดิ์ ให้กับผู้ป่วยฯเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ให้แข็มแข็ง สู้ต่อไป

ในการนี้ นายวิสษฎ์ สกุลยืนยง นายอำเภอคลองขลุง นายกกิ่งกาชาดอำเภอคลองขลุง นางอำนวย บุญรอด รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอคลองขลุง นางสาวนุชจรินทร์ เพชรรัตน์ คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอคลองขลุงและสมาชิกฯได้มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้ครอบครัวผู้ป่วยในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม นำโดย นาย ชัยวัฒน์ พันธุ์วิทยากูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม นางสาวสำราญ อยู่ปาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ฝายปกครอง ท้องถิ่น ท้องที่ ของตำบลวังแขมให้การต้อนรับ เหล่ากาชาดกำแพงเพชรและกิ่งกาชาดอำเภอคลองขลุง และได้ สรุปรายงานการช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยเป็นระยะที่ผ่านมาเบื้องต้น ตาม”โครงการอาสาคอยช่วยเหลือ ” ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯ เป็นสม่ำเสมอ และในครั้งนี้ทาง อบต.วังแขมฯ ได้มอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยฯ
ร.ท.วิรุณ มีโภคา หัวหน้าชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอคลองขลุงพร้อมคณะได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยฯ
พร้อมกันนี้มีผู้ทราบข่าวจากสื่อต่างได้ให้ความช่วยเหลือเป็นระยะๆ
เหล่ากาชาดและคณะหลังจากเยี่ยมฯ มอบสิ่งของแล้ว ทางเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร กิ่งกาชาดอำเภอคลองขลุง และองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม ได้ตรวจความเป็นอยู่และสภาพบ้านของ น.ส.เดือน ทัศจันทร์ เพื่อหาทางช่วยเหลือต่อไปหลังจากนั้น จึงเดินทางกลับ

ท่านผู้มีความประสงต์ จะช่วยเหลือ น.ส.เดือน ทัศจันทร์ บริจาคเข้า บัญชีกรุงไทย 621-0-46308-8 ชื่อ ด.ช.ปรมัต แสงจันทร์ โดย น.ส.เดือน ทัศจรรย์ หรือ รุ่งสุริยา ชนะศิล/นายวรวุฒิ ตุมมะสียา

วิโรจน์ นสพ.ประชาไท รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959