ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

ผู้ว่าฯกำแพงเพชรพาจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28  กรกฏาคม2563 “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน”

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี …เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

ที่บริเวณลานหน้าวัดพระบรมธาตุนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

การจัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รวมทั้งเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ในแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) โดยมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของโรงพยาบาลกำแพงเพชรได้มาให้ใช้บริการกับพี่น้องประชาชนโดยการนำของแพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชรพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลกำแพงเพชรมาให้บริการประชาชน

พร้อมกับหน่วยงานอื่นๆ มาให้ความรู้ด้านวิชาการเกษตร การฝึกอาชีพด้านการเกษตร การแปรรูปอาหาร การแจกพันธุ์พืชผัก การให้บริการจำหน่ายสินค้า ไข่ธงฟ้า ช่วยประชาชน

และการบริการตัดผมจาก อ.ป๊อก โจ๊กเกอร์ จิตอาสาตัดผมฟรี ของสมาชิกจิตอาสาที่เข้ามาร่วมให้บริการในครั้งนี้ ก่อนที่จะนำส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำที่บริเวณริมแม่น้ำปิง

พงศภัค/ชัยพร ทีมข่าว นสพ.ประชาไทนิวส์ออนไลน์ กำแพงเพชร

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959