ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เปิดอาคารจอดรถใหม่โรงพยาบาลปากช่องนานา และทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00น. นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดอาคารจอดรถใหม่โรงพยาบาลปากช่องนานาโดยมีคณะแพทย์โรงพยาบาลปากช่องนานา นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ บำรุงถิ่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากช่องนานาให้การต้อนรับและมีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายคมฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้กล่าวถึงอาคารจอดรถโรงพยาบาลปากช่องนานาว่าขอให้เป็นที่สำหรับจอดรถให้บริการกับประชาชนที่มาให้การรักษาที่โรงพยาบาลปากช่องนานาจริงๆ มิใช่ไว้เป็นที่จอดรถเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากช่องนานาขอให้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจริงๆ เพื่อบันเทาช่วยการจราจรเส้นทางบริเวณหน้าโรงพยาบาลปากช่องนานา

จากที่เคยมีกระแสว่าโรงพยาบาลปากช่องนานาจะเก็บค่าบริการจอดรถกับประชาชนที่มาจอดรถอาคารหลังใหม่โรงพยาบาลปากช่องนานา ” ก็มีคำโต้แย้งวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาจากประชาชนเป็นจำนวนมาก”ในการให้บริการของโรงพยาบาลปากช่องนานา ในการเปิดอาคารจอดรถหลังใหม่ในครั้งนี้

นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ บำรุงถิ่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากช่องนานาได้เผยว่า อาคารจอดรถใหม่นี้จะไม่เก็บค่าบริการ การจอดรถแต่ขอให้ประชาชนที่มาใช้บริการจอดรถในอาคารจอดรถใหม่โรงพยาบาลปากช่องนานา ให้มีน้ำใจกับผู้มาใช้บริการด้วยกัน โดยการไม่จอดรถทิ้งไว้เพื่อไปธุระหรือไม่มีเหตุอันควรที่เข้ามาจอด เพื่อนประโยชค์ส่วนรวมของประชาชน ที่มาใช้บริการ

ผลร่วมยอดทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล ได้ยอดร่วม ทำบุญ 1,619,999 บาทและได้โรงทานน้ำใจจากแม่ค้า ร่วม 60 ร้านค้ามาทำโรงทาน

ข่าว/ภาพ ศุภเดช ธนูศร ข่าวนครราชสีมา

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959