ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

วันนี้ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมนายสมนึก เที่ยงตรง เกษตรจังหวัดนนทบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่ และปราชญ์ทุเรียนนนท์ เข้าปฏิบัติการปลูกและดูแลรักษา (ไม้ผล) ในวังสระปทุม กรุงเทพฯ ตามแผนปฏิบัติการประจำเดือน โดยปฏิบัติดังนี้

1. ตรวจสอบ ติดตามการเจริญเติบโตของต้นทุเรียน มังคุด พร้อมจดบันทึกข้อมูล เพื่อนำไปวิเคราะห์

2. ใส่เชื้อราไตรโครเตอร์มา เพื่อป้องกันและกำจัดโรครากเน่าโคนเน่า ที่อาจเกิดกับต้นทุเรียน เนื่องจากความชื้นในดินสูง จากฝนที่ตกอย่างต่อเนื่อง

3. ใส่ขุยมะพร้าว พร้อมทั้งให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าที่ในวังสระปทุม ปฏิบัติดูแลต้นไม้ ตามขั้นตอน

ทีมข่าว นสพ.ประชาไท รายงาน

Cr.@ป.โดม (ภักดีรัฐ)

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959