ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

วันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 18.09 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานตลาดนัดชุมชนต้นแบบ “ไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้” ณ ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา อำเภอเมืองราชบุรี ซึ่งมีสินค้า OTOP สินค้าชุมชน สินค้าธงฟ้า สินค้าจากครัวเรือนสัมมาชีพ ผลิตภัณฑ์เป้าหมายของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีดีราชบุรี(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ฯลฯ มาร่วมจำหน่าย 60 บูท มากกว่า 500 รายการ โดยงานนี้จัดในระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2560 ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดราชบุรี บริษัทประชารัฐ รักสามัคคีราชบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เครือข่าย OTOP จังหวัดราชบุรี เทรดเดอร์ราชบุรี ภาคีเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959